• آمونیاک و اوره پانزدهم

  مجری :  شرکت پتروشیمی اردبیل ( سهامی خاص )

  محل اجرا :  اردبیل

  مساحت :  60 هکتار

  مالکیت :

  • پتروشیمی شازند 7 / 32 % ،
  • تعاونی کارکنان پتروشیمی شازند 35 % ،
  • پلی پروپیلن جم 32 % ،
  • سایر سهامداران 3 /0%

  زمان شروع : سال  1391

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  680

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1150

   

  خوراک

  نام

  میلیون متر مکعب   / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  670

  شرکت ملی گاز

   

  کاربرد محصولات :  مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  لیسانس  : استامی کربن

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات و ساختمان و نصب  : WUHUAN  چین

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  در مراحل مقدماتی