• پلی پروپیلن خمین

  مجری :  شرکت دی آریا پلیمر ( سهامی خاص )

   محل اجرا :  خمین

  مساحت : 57 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1393

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  پلی پیروپیلن

  300

  300

   

  خوراک

  نام

  هزار تن  / سال

  محل تامین

  پروپیلن

  290

  پالایشگاه اراک و اصفهان

  بوتن – 1

  2

  مجتمع های پتروشیمی

   

  کاربرد محصولات : لوازم خانگی ، لوازم تحریر ، بسته بندی ، قطعات ماشین و ...

  لیسانس و مهندسی اصولی  : بازل        

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات و ساختمان و نصب  ( EPC ) : نارگان

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  در مراحل مقدماتی