• متانول دهم

  مجری :  شرکت متانول کاوه

  محل اجرا : شهرستان دیر – استان بوشهر

  مساحت :  50 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1389

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1395

   

   

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  متانول

  2310

  2310

   

  خوراک 

  نام

  میلیون متر مکعب  / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  1680

  خط لوله سراسری

   

  کاربرد محصولات :

  •  تولید ماده بالا برنده عدد اکتان بنزین ( MTBE ) ،
  • اسید استیک و همچنین به عنوان حلال در صنایع پایین دستی ،
  • رزین ها ،
  • چسب ها ،
  • فرمالدئید ،
  • ضد یخ ،
  • انواع پلاستیک ها ،
  • تولید DME  ،
  • تولید پروپیلن ( MTP  )  و
  • الفین ها ( MTO )

  لیسانس : شرکت کازال سوئیس

  پیمانکاران مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی ، تدارکا ت: پیدک / پتروکاوه افق

  نصب ، ساختمان و پیش راه اندازی   :  پترو کاوه افق

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  7 / 71 %