• متانول پانزدهم

  مجری :  شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی

  محل اجرا :  شهرستان دیر

  مساحت :  54 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال  1392

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1397

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  متانول

  1650

  1650

   

  خوراک

  نام

   میلیون نرمال متر مکعب   / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  1500

  شرکت ملی گاز

   

  کاربرد محصولات:

  • تولید ماده بالا برنده عدد اکتان بنزین ( MTBE ) ،
  • اسید استیک DME  ،
  • تولید پروپیلن ( MTP  )  ،
  • الفین ها ( MTO )  و
  • همچنین به عنوان حلال در صنایع پایین دستی ، رزین ها ، چسب ها ، فرمالدئید ، ضد یخ ، انواع پلاستیک ها 

  لیسانس و مهندسی پایه  : هالدور تاپسو

  پیمانکار مهندسی تفصیلی و تامین تجهیزات   :  ناموران

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  16 %