• آمونیاک و اوره نهم

  مجری :  صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان ( سهامی خاص )

  محل اجرا :  مسجد سلیمان

  مساحت :  50 هکتار

  مالکیت :

  • توسعه سرمایه گذاری قدر 49 % ،
  • شخص حقیقی 33 % ،
  • فدک کوثر هشتم  18 %

  زمان شروع : سال  1391

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

  تولیدات ( هزار تن / سال )

  نام محصول

  ظرفیت اسمی

  قابل فروش

  آمونیاک

  680

  75

  اوره

  1075

  1075

  جمع

  1755

  1150

   

  خوراک

  نام

   میلیون متر مکعب   / سال

  محل تامین

  گاز طبیعی

  860

  شرکت ملی گاز

   

  کاربرد محصولات: مصارف کشاورزی به عنوان کود شیمیایی

  پیمانکار مهندسی ،  تدارکات : WHUUAN چین

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  8 / 6 %