• پلی استایرن انبساطی پترورامشه

  مجری :  شرکت پترورامشه  ( سهامی خاص )

  محل اجرا :  اصفهان

  مساحت :  5 / 8 هکتار

  مالکیت : بخش خصوصی 100 %

  زمان شروع : سال 1390

  پیش بینی زمان بهره برداری : سال  1396

   

  تولیدات ( هزار تن / سال ) 

  نام محصول

  قابل فروش

  پلی استایرن انبساطی

  50

   

  خوراک

  نام

  هزار تن  / سال

  محل تامین

  استایرن

  40

  پتروشیمی پارس

  نرمال پنتال

  4

  منابع داخلی

   

  کاربرد محصولات : وسایل خانگی ، صنایع بسته بندی ، عایق الکتریسیته و ...

  پیشرفت فیزیکی تا پایان اسفند 1393 :  در مراحل مقدماتی