• پتروشیمی شهید تندگویان

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 34 هکتار

  سال تأسیس : 1377

  مالکیت :

  • شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 75،
  • صندوق بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت 15% ،
  • شرکت کارگزاری سهام عدالت 10%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اسید ترفتالیک خالص (PTA)

  350

  پارازایلین – اسید استیک

  تکنی مونت ایتالیا

  1384

  پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری (PET-A)

  60

  PTA – منواتیلن گلایکول

  لورگی زیمر آلمان

  1383

  پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف (PET-B)

  5/117

  PTA – منواتیلن گلایکول

  لورگی زیمر آلمان

  1384

  پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف (PET-C)

  5/117

  PTA – منواتیلن گلایکول

  لورگی زیمر آلمان

  1384

  پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری (PET-D)

  5/117

  PTA – منواتیلن گلایکول

  لورگی زیمر آلمان

  1384

  تولیدات اصلی / فاز 2 (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اسید ترفتالیک خالص (PTA)

  350

  پارازایلین – اسید سیتریک

  MHI

  1385

  پلی اتیلن ترفتالات گرید بطری (PET-F)

  132

  PTA – منواتیلن گلایکول

  نوی والسینا

  1386

  پلی اتیلن ترفتالات گرید الیاف (PET-G)

  158

  PTA – منواتیلن گلایکول

  نوی والسینا

  در مرحله تولید آزمایشی

  پلی اتیلن ترفتالات گرید پنبه مصنوعی (Staple)

  66

  PTA – منواتیلن گلایکول

  نوی والسینا

  1390

  پلی اتیلن ترفتالات گرید نخ نساجی (poy)

  66

  PTA – منواتیلن گلایکول

  نوی والسینا

  1390

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  عمده کاربرد محصولات پلی اتیلن ترفتالات در دو بخش نوع الیاف و بطری به شرح زیر می باشد :

  گرید بطری : این محصول در تولید انواع بطری های نوشابه، آب معدنی و قوطی و ظروف مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی و همچنین در صنایع تولید فیلم های پلاستیکی مانند فیلم های عکاسی، ویدئویی و فیلمبرداری به کار می رود.

  گرید الیاف : در کلیه صنایع نساجی و پنبه و نخ مصنوعی به کار می رود.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  پارازایلین (PX)

  468

  پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی بندر امام

  اسید استیک

  37

  پتروشیمی فن آوران

  منواتیلن گلایکول (MEG)

  273

  پتروشیمی مارون

   

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، EFQM ، ISO 14001 ، OHSAS 18001 ، ISO 17025