• پتروشیمی شیمی بافت

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  مساحت : 5 هکتار

  سال تأسیس : 1378

  مالکیت :

  • سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 4/65% ،
  • بانک اقتصاد نوین 8/27% ،
  • سایر سهامداران 8/6%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  MTBE

  90

  رافینیت C4 + متانول

  Hulse

   

  1381

   

  رافینیت 2 (C4)

  101

  -----

  کاربردهای اصلی محصولات

  MTBE به عنوان افزودنی به بنزین جهت افزایش اکتان و درجه آرام سوزی بنزین و رافینیت 2 (C4) به عنوان خوراک واحد تولید متیل اتیل کتون (MEK) استفاده می شود.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  متانول

  36

  پتروشیمی فن آوران

  رافینیت 1

  155

  پتروشیمی های بندر امام / امیرکبیر / تبریز / شازند پالایش نفت آبادان

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، ISO TS، OHSAS 18001، ISO 29001 ، HSE - MS