• آریا فسفریک جنوب

  محل مجتمع : پتروشیمی رازی

  مساحت : 7844 مترمربع

  سال تأسیس : 1383

  مالکیت : بخش خصوصی 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اسید فسفریک

  125

  خاک فسفات و اسید سولفوریک

  Parayon

  1388

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  تهیه کودهای فسفاته، مکمل های خوراکی دام و طیور، پودرهای شوینده خانگی و صنعتی، کاغذسازی، آبکاری، نساجی و عکاسی

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اسید سولفوریک

  362

  پتروشیمی رازی

  خاک فسفات

  5/437

  داخلی و خارجی