• پلی استایرن

    اولین بار در سال 1940 پلی استایرن توسط شرکت آلمانی صنایع فاربن تولید و به عنوان عایق در صنایع الکتریکی مصرف گردید.امروزه پلی استایرن ، پنجمین بسپار پرمصرف جهان است که در اغلب صنایع بکار می رود.

    شفافیت ، شکل پذیری و قیمت مناسب این بسپار باعث گردید که ظرفیت جهانی این ماده از 8/7 میلیون تن در سال 1990 به 18/5 میلیون تن در سال 2003 افزایش یابد.
    این بسپار که برخلاف سایر پلاستیک ها شفاف است، در برابر جذب آب، مقاومت خوبی داشته و عایق حرارتی و الکتریکی خوبی می باشد. در حال حاضر، ظرفیت تولید این ماده حدود 22/2 میلیون تن است که پیش بینی می گردد با رشد 1/8 درصدی به حدود 23/6 میلیون تن در سال 2013 افزایش یابد.

    مصرف جهانی این ماده در حال حاضر حدود 16/8 میلیون تن است که پیش بینی می شود که تا سال 2013 و 2018 به ترتیب به حدود 18/9 و 22 میلیون تن بالغ گردد.
    سهم این بسپار از مصرف بسپارهای اساسی حدود 7/4 درصد است و در سه گرید EPS ، GPPS و HIPS تولید می گردد.