• پتروشیمی کاویان

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (سایت 2)

  مساحت : 43 هکتار

  سال تأسیس : 1385

  مالکیت :

  • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت 17/5% ،
  • پتروشیمی باختر 56/5%
  • شرکت های پتروشیمی لرستان، پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کردستان و پتروشیمی مهاباد (هرکدام 5/6%)

  تولیدات اصلی / فاز 1 (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتیلن

  1000

  اتان

  تکنیپ

  1391

  برش سه کربنه و سنگین تر

  3/89

  اتان

  تکنیپ

  1391

   

  تولیدات اصلی / فاز 2 (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  اتیلن

  1000

  اتان

  تکنیپ

  1393

  برش سه کربنه و سنگین تر

  3/89

  اتان

  تکنیپ

  1393

  کاربردهای اصلی محصولات

  ماده اولیه تولید پلی اتیلن ها و اتیلن گلایکول ها

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتان

  5/1267 × 2

  نفت و گاز پارس جنوبی