• شرکت فرسا شیمی

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 7 هکتار

  سال تأسیس : 1381

  مالکیت : بخص خصوصی 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  منواتیلن گلایکول MEG

  400

  اتیلن و اکسیژن

  Shell

  1386

  دی اتیلن گلایکول

  40

   

   

   

  تری اتیلن گلایکول TEG

  3

   

   

   

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتیلن

  258

  پتروشیمی جم

  اکسیژن

  295

  پتروشیمی مبین

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  شامل ساخت الیاف پلی استر، ضد یخ و حلال ها

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001