• شرکت اهتمام جم

  محل مجتمع : منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

  مساحت : 2 هکتار

  سال تأسیس : 1383

  مالکیت : بخص خصوصی 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  فرمالین

  40

  متانول

  ایتالیا - Alder

  1390

  اوره فرمالدئید (UFC)

  25

  فرمالین، اوره و سود

  ایتالیا - Alder

  1390

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  فرمالین : یکی از مهمترین مواد شیمیایی است که در تولید چسب ها و مواد ترکیبی از قبیل رزین اوره فرمالید، رزین فنل فرمالدئید، رزین ملامین فرمالدئید، هگزامین، پنتاارتیریتول و ده ها ترکیب دیگر که در صنایع خودروسازی نساجی، سلولوزیو پشم شیشه، محصولات پزشکی و بهداشتی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

  اوره فرمالدئید تغلیظ یافته (UFC) : این رزین حاوی 60 درصد فرمالین و 25 درصد اوره می باشد و در ساخت رزین ملامین و اوره فرمالدئید کاربرد دارد و همچنین در واحدهای تولید اوره نیز جهت افزایش مقاومت مکانیکی و کاهش خاصیت سوزانندگی اوره استفاده می گردد.

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  متانول

  20

  پتروشیمی زاگرس

  اوره

  6

  پتروشیمی پردیس

  سود کاستیک

  1/0

  پتروشیمی اروند

   

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ABiCert