• شرکت پتروشیمی خراسان

  محل مجتمع : بجنورد – کیلومتر 17 جاده مشهد

  مساحت : 204 هکتار

  سال تأسیس : 1371

  مالکیت :

  • سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 41/7% ،
  • گسترش نفت و گاز پارسیان 18% ،
  • پترو فرهنگ 19% ،
  • آتیه صبا 12/4% ،
  • سایر سهامداران 8/9% (شرکت در فرا بورس ایران درج گردیده است).

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  میلیون متر مکعب در سال

  محل تأمین

  گاز طبیعی

  459

  پالایشگاه خانگیران - سرخس

  شامل خوراک و سوخت می باشد.

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  آمونیاک

  330

  گاز طبیعی

  MW.KELLOGG

  1375

  اوره پریل

  495

  آمونیاک و دی اکسید کربن

  STAMI CARBON

  1375

  کریتال ملامین

  20

  محلول اوره و آمونیاک

  EUROTECHNICA

  1382

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  آمونیاک : تولید کودهای شیمیایی و به عنوان سیال مبرد در سیکل های تبرید

  اوره : کودهای شیمیایی، رزین های اوره، فرمالدئید و ملامین

  ملامین : تولید رزین ها

   

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO Green