• شرکت پلیمر کرمانشاه

  محل مجتمع : استان کرمانشاه، جاده هرسین

  مساحت : 55 هکتار

  سال تأسیس : 1384

  مالکیت : شرکت پتروشیمی باختر 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  پلی اتیلن سنگین

  300

  اتیلن

  بازل

  1391

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتیلن

  305

  خطوط لوله اتیلن غرب

  بوتن – 1

  3

  منابع داخلی

  کاربردهای اصلی محصولات

  مصارف پلاستیک مانند لوله، پوشش کابل، فیلم و .....