• شرکت پتروشیمی ارومیه

  محل مجتمع : ارومیه، کیلومتر 30 ارومیه، مهاباد

  مساحت : 110 هکتار

  سال تأسیس : 1370

  مالکیت :

  • شرکت کارگزاری سهام عدالت 30% ،
  • گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 70%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  کریستال ملامین

  4/4

  اوره ، آمونیاک

  CNCCC

  1374

  سولفات آمونیوم

  4/26

  اسید سولفوریک، کربنات آمونیوم

  CNCCC

  1374

  اسید سولفوریک

  50

  گوگرد

  KSJ

  نیمه دوم 1391

   

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اوره

  2/15

  واحدهای تولیدکننده اوره

  آمونیاک

  8

  واحدهای تولیدکننده آمونیاک

  گوگرد

  6/16

  شرکت شیمیایی فسفات کبودان ارومیه

  گواهینامه های استاندارد دریافتی : ISO 9001 ، ISO 14001 ، OHSAS 18001، ISO 29001