• پتروشیمی ایلام

  محل مجتمع : ایلام

  مساحت : 108 هکتار

  سال تأسیس : 1383

  مالکیت :

  • گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان 43/58% ،
  • سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین 17% ،
  • سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری 17% ،
  • پتروشیمی مارون 6/75% ،
  • بازرگانی پتروشیمی 05/7% ،
  • سایر سهامداران 10/60%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  پلی اتیلن سنگین

  300

  اتیلن

  میتسویی (MCI)

  1392

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  مصارف پلاستیک مانند لوله، پوشش کابل، فیلم و ....

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتیلن

  308

  خط لوله اتیلن غرب

  (تا زمان بهره برداری واحد الفین ایلام)

  بوتن – 1

  7/3

  منابع داخلی

  پروپیلن

  9/3

  منابع داخلی