• پتروشیمی لرستان

  محل مجتمع : کسلومتر 12 جاده خرم آباد، کوهدشت

  مساحت : 130 هکتار

  سال تأسیس : 1387

  مالکیت : شرکت پتروشیمی باختر 100%

  تولیدات اصلی (هزار تن در سال)

  محصولات

  ظرفیت اسمی

  خوراک مصرفی

  صاحب لیسانس

  سال

  بهره برداری

  پلی اتیلن سنگین/ سبک خطی

  300

  اتیلن

  بازل

  1394

  بوتن – 1

  30

  اتیلن

  Axens

  1394

   

  کاربردهای اصلی محصولات

  خوراک واحدهای پایین دستی تولیدکننده انواع لوله، قطعات پلاستیکی، کابل و .....

  خوراک ورودی به مجتمع

  هزار تن در سال

  محل تأمین

  اتیلن

  270324

  خطوط لوله اتیلن غرب