• پلی اتیلن سبک

  گاهی اوقات به جای اتمهای هیدروژن در مولکول(پلی اتیلن)، یک زنجیر بلند از اتیلن به اتمهای کربن متصل میشود که به آنها پلی اتیلن شاخه ای یا پلی اتیلن سبک ( LDPE ) میگویند؛ چون چگالی آن به علت اشغال حجم بیشتر، کاهش یافته است. در این نوع پلی اتیلن مولکولهای اتیلن به شکل تصادفی به یکدیگر متصل میشوند و ریخت و شکل بسیار نامنظمی را ایجاد میکنند.


  چگالی آن بین 0/910 تا 0/925 است و تحت فشار و دمای بالا و اغلب با استفاده از پلیمریزاسیون رادیکالهای آزاد وینیلی (Free radical polymerization ) تولید میشود. البته برای تهیه آن میتوان از پلیمریزاسیون زیگلر ناتا(Ziegler-Natta polymerization ) نیز استفاده کرد.
   

  موارد مصرف

  پلی اتیلن سبک به لحاظ فشردگی کم مولکولی از دانسیته پایین و در نتیجه از انعطاف پذیری خوبی برخوردار است. چنین ویژگی باعث گردیده که این محصول در ساخت فیلم و ورق جهت مصرف در روکش های طلقی شفاف، آسترهای بسته بندی، کاورها، ظروف تحت فشار، روکش سیم و کابل و ... مصرف گردد.

  پتروشیمی لاله پتروشیمی بندر امام پتروشیمی امیر کبیر پتروشیمی آریاساسول
  2004TC37 0075 1800 S

  LTH 1922

  2100TN00 0200 2420 D

  LTL 2130

  2501TN00

  2420 F

  LTL 2185

  2404TC47

  2420 H

  LTL 2575

  2101TN47

  2426 F

  LTM 2047/37

  1922T

  2426 K

  LTM 2119X

  3020 F

  LTM 2125/37

  3020 H

  LTM 2185/47

  3020 K

  LTM 2447/47

  3026 H

  3026 K
  2426H