• هزینه های حمل و نقل

   حمل و نقل كارآمد بطور يقين باعث افزايش تجارت خواهد شد ، شرايط ذيل در ايجاد حمل ونقل مناسب كالا حائز اهميت مي باشند : 


  الف : هزينه حمل ونقل : يكي از عوامل مهم مورد نظر صاحب كالا اين است كه حمل محموله با هزينه كمتري انجام شود هر چه هزينه كمتري (با رعايت كيفيت مناسب) پرداخت گردد، حمل ونقل مناسبتري انجام شده است.

   

  ب : سرعت حمل و زمان حمل : سرعت رسيدن كالا به مقصد از اصول لازم در حمل ونقل مناسب است يعني اينكه محموله در فرصت زماني مناسب به مقصد برسد . مفهوم سرعت بازرگاني حمل و نقل عبارتست از توان عمليات حمل ونقل توسط متصدي حمل با توجه به امكانات موجود و چنانچه اين امر تحقق نيابد باعث ركود حمل ونقل در آن مسير خواهد شد. اين سرعت شامل انجام عمليات حمل و نقل ازمبداء تا مقصد و كليه عمليات نقل وانتقال كالا وتشريفات اداري خواهد بود .

  هزینه‌های حمل و نقل برای کالاهای مختلف، متفاوت‌اند. هزينه هاي حمل و نقل هنوز بعنوان بخش قابل توجه اي از قيمت تمام شده كالا را براي مصرف كننده در بردارد ، اين هزينه ها در كشور هاي در حال توسعه به دليل خلاء موجود در تاسيسات زير بنايي و همچنين تجهيزات لازم در ارائه سرويس هاي سريع و به موقع كه مي بايستي در خدمت حمل و نقل باشد، ناشي مي گردد. هزينه هاي حمل و نقل زميني و عوارض ترانزيت كالا و ساير هزينه هاي مربوطه در اين كشور ها بسيار گران تر از كشور هاي توسعه يافته مي باشد.

   

  هزینه های حمل ونقل ذکر شده در جدول زیر حدود قیمت بارگیری در تهران را نشان می دهد و ممکن است با توجه به شرایط قیمت ها متفاوت باشد.
  مقصد خاور( به ازای هر ماشین) تک( به ازای هر ماشین) ده چرخ( به ازای هر ماشین) مقصد خاور( به ازای هر ماشین) تک( به ازای هر ماشین) ده چرخ( به ازای هر ماشین)
  ارومیه 455.000 645.000 770.000 سنندج 315.000 475.000 595.000
  اردبیل 385.000 590.000 680.000 سمنان 225.000 315.000 420.000
  ایلام 390.000 565.000 700.000 شیراز 385.000 535.000 700.000
  اهواز 495.000 650.000 750.000 شهرکرد 280.000 370.000 480.000
  اراک 230.000 355.000 470.000 کرمانشاه 295.000 485.000 610.000
  اصفهان 230.000 335.000 425.000 کرمان 500.000 700.000 950.000
  بندرعباس 710.000 1.030.000 1.290.000 گرگان 350.000 495.000 620.000
  بوشهر 485.000 695.000 820.000 مشهد 465.000 675.000 830.000
  تبریز 385.000 555.000 690.000 ماهشهر 575.000 695.000 795.000
  خرم آباد 300.000 410.000 495.000 یاسوج 415.000 585.000 745.000
  رشت 295.000 475.000 590.000 یزد 325.000 440.000 540.000
  زنجان 225.000 360.000 480.000 قزوین 175.000 290.000 380.000
  زاهدان 875.000 1.255.000 1.530.000 قم 165.000 275.000 365.000
  ساری 295.000 460.000 550.000 همدان 235.000 350.000 480.000