• قوانین و آئین نامه های حمل و نقل

  قوانین حمل و نقل بین المللی

  سالانه‌ چند صد ميليارد دلار كالا در جهان‌ مبادله‌مي‌شود تا نيازمنديهاي‌ گوناگون‌ ساكنان‌ نقاط مختلف‌ جهان تامين‌ شود. رشد چشمگير حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ در قرن‌ اخير، هر چند متاثر ازافزايش‌ مازاد توليد در برخي‌ كشورها و نيزگسترش‌ فعاليتهاي‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ است‌، امادر عين‌ حال‌ نمي‌توان‌ سهم‌ عمده‌ سيستم‌ حمل‌ ونقل‌ جهان‌ را در زمينه‌سازي‌ براي‌ افزايش‌ حجم‌مبادلات‌ تجاري‌ ناديده‌ گرفت‌ .


  حمل‌ و نقل‌ كارامد و موفق‌ زمينه‌ساز اقتصادسالم‌ است‌. حمل‌ و نقل‌ از امور زيربنايي‌ و يكي‌ ازاجزاي‌ مهم‌ چرخه‌ توليد ـ مصرف‌ است‌. هر چندفعاليتهاي‌ حمل‌ و نقل‌ (عمليات‌ تغيير مكان‌كالاها) خود بخشي‌ از فرايند توليد است‌ درطبقه‌بندي‌ بخشهاي‌ اقتصادي‌ از بخشهاي‌ خدماتي‌محسوب‌ مي‌شود.

  بعضي‌ محققان‌ رشد بخش‌حمل‌ و نقل‌ را منوط به‌ رشد توليد و برخي‌ ديگررشد توليد را منوط به‌ رشد بخش‌ حمل‌ و نقل‌مي‌دانند. در هر حال‌ با گسترش‌ جوامع‌ بشري‌ وپيچيده‌ شدن‌ روابط اجتماعي‌ و اقتصادي‌، تعيين‌اين‌ كه‌ توليد مقدم‌ است‌ يا حمل‌ و نقل‌ كار مشكلي‌است‌.

  سازمانها و ارگانهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی در داخل کشور 

  • اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران .
  • گمرک جمهوری اسلامی ایران .
  • کانون جهانگردی و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران .
  • نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران .
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
  • وزارت امور خارجه .
  • انجمنهای مختلف صنفی .
  • کلیه سفارتخانه های دنیا .
  • شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران .
  • شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران .
  • شورای عالی هماهنگی ترابری .
  • شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور .
  • کمیته ساماندهی ، هماهنگی و توسعه ترانزیت .

  سازمانها و ارگانهای مرتبط به حمل و نقل بین المللی در خارج از کشور ( جاده ای – هوایی – دریایی – ریلی )

  سازمانها و ارگانهای مرتبط با حمل و نقل بین المللی در خارج ازکشور بالغ بر 50 سازمان می باشد که بطور نمونه تعدادی از مهمترین آنها به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC )
  • سازمان تجارت جهانی ( GATT )
  • سازمان هواشناسی جهانی ( WMO )
  • سازمان جهانگردی جهانی ( WTO )
  • سازمان همکاری های اقتصادی ( ECO )
  • فدراسیون بین المللی شرکتهای حمل و نقل بین المللی فورواردر ( FIATA )
  • اتحادیه بین المللی حمل و نقل جاده ای ( IRU )
  • فدراسیون بین المللی اتومبیل ( IAF )
  • فدراسیون بین المللی راهها ( IRF )
  • اتحادیه بین المللی کنگره های راه آهن ( IRCA )
  • سازمان بین الدول برای حمل و نقل بین المللی راه آهن ( OTIF )
  • کمیته بین المللی حمل و نقل راه آهن ( IRTC )
  • اتحادیه بین المللی راه آهن ها ( UIC )
  • سازمان همکاریهای راه آهن ها ( OSSHD )
  • سازمان بین المللی دریانوردی ( IMO )
  • اتحادیه بین المللی بنادر و لنگرگاهها ( IAPH )
  • اتحادیه کشتیرانی کشورهای اسلامی ( ISA )
  • کشتیرانی اکو
  • کمیته آ سه ان
  • فدراسیون بین المللی کشتیرانی ( ISF )
  • سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری ( ICAO )
  • انجمن بین المللی حمل و نقل هوایی ( IAIA )
  • شرکت هواپیمایی اکو 

  قوانین حمل و نقل

  در حمل و نقل بین المللی قوانین مشترکی وجود دارد که کشورها در بعضی از موارد بصورت عام و در بعضی موارد بصورت خاص می بایست آن را رعایت نمایند که بالغ بر 60 کنوانسیون- موافقتنامه و پروتکل می باشد که تعدادی از مهمترین آنها به شرح ذیل اعلام می گردد.

  قوانین گمرکی

  مجموعه ای از قوانین گمرکات هر کشوری می باشد که در داخل همان کشور از آن تبعیت می نمایند 

  اصطلاحات بازرگانی بین المللی ( اینکوترمز )

  مجموعه ای از مقررات رسمی اتاق بازرگانی بین المللی می باشد که برای تفسیر اصطلاحات بازرگانی بکار گرفته شود .   ادامه...

  کنوانسیون TIR

  مجموعه از قوانین بین کشورها می باشد که هر کشوری که عضو این کنوانسیون باشد. وسیله نقلیه حامل کالاتحت کنوانسیون فوق از بازرسی در مرزها جلوگیری بعمل می آید مگر در موارد مشکوک .

  کنوانسیون CMR

  مجموعه ای از قوانین است که ناظر به روابط بین حمل کننده، فرستنده و گیرنده می باشد .

  کنوانسیون کالای خطرناک ( ADR )

  مجموعه ای از قوانین است که جهت یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل و نقل کالاهای خطرناک در سطح قاره اروپا می باشد 

  موافقتنامه ترانزیت تجاری سازمان همکاری اقتصادی ( ECO )

  مجموعه ای از قوانین ترانزیت تجاری،بین هشت کشور عضو اکو است، .

  قانون هارتر

  مجموعه ای از قوانین دریایی می باشد که جهت جلوگیری از سوء استفاده صاحبان کشتی و حمل کنندگان دریایی می باشد 

  کنوانسیون لاهه یا هیک

  مجموعه ای از قوانین جهت یکسان سازی قوانین دریایی در سراسر جهان می باشد .

  کنوانسیون ویزبی

  مجموع اصلاحات قوانین لاهه می باشد 

  کنوانسیون لاهه ویزبی

  اصلاحات قوانین لاهه در خصوص حمل کانتینر توسط کشتی می باشد .

  کنوانسیون هامبورگ

  قوانین اصلاح شده کنوانسیون لاهه - ویزبی می باشد

  کنوانسیون یورک آنتورپ

  قوانینی است که در مواقع ضروری براساس نظر کاپیتان کشتی جهت نجات کالاهای کشتی بعضی از کالاها را به دریا می ریزند 

  کنوانسیون هواپیمایی بین المللی کشوری ( شیکاگو )

  قوانین بین کشورها می باشد که هر کشور عضو این کنوانسیون حق حاکمیت تام مطلق هر یک از کشورهای عضو را نسبت به فضای هوایی آن کشور به رسمیت می شناسند .

  کنوانسیون ( ورشو )

  مجموع قوانینی است که جهت یکسان سازی مقررات حمل و نقل هوایی می باشد .

  کنوانسیون توکیو

  قوانین جرایم و برخی از اعمال ارتکابی در هواپیمامی باشد 

  مقاوله نامه بین المللی CIM

  قوانین مربوط به حمل و نقل کالا با راه آهن می باشد .

  مقررات و آئین نامه های حمل و نقل مواد خطرناک

  در ايران هيأت وزيران در مورخه 1380/12/27 آئين‌نامه 45 ماده‌اي همراه با ضمايم مربوطه را جهت حمل و نقل جاده‌اي تصويب نمود كه برگرفته از توافق‌نامه جهاني ADR مي‌باشد.


  در اين مقررات  پنج محور اصلي عبارتند از :

  • شناسايي و طبقه‌بندي كالاها 
  • برچسب‌ها و علائم ايمني
  • وظايف و مسئوليت‌هاي افراد و واحد‌هاي درگير (صاحب كالا، فرستنده كالا، پرسنل واحدهاي اجرايي مرتبط با حمل كالا و ...)
  • مستندات و مدارك حمل كالاهاي خطرناك
  • راهنماي اقدامات فوري براي شرايط اضطراري و بحراني


  ادامه...