• تهران

  شرکت  حمل و نقل بین المللی تهران یک کمپانی خصوصی مستقل ثبت شده در اطاق بازرگانی وضعیت ایران است، و ما عضو FIATA بوده و دارای گواهینامه (2000ISO 9001 ) هستیم.

  شرکت تی سی ال یک شرکت ارائه کننده خدمات حمل و نقل و لجستیک بین المللی سرآمد است و از زمان تأسیس آن در 1976 (شماره ثبت 25029) سعی آن در حمایت از مبادله کالای جهانی از طریق خشکی، هوایی و آبی بوده است. از اینرو ما علت توفیق خود را درمشتریان خود یافت می کنیم ، مشتریانی که به طور مستمر ما را بر می گزینند می دانند که ما نیازهای آنان را درک می کنیم و بعنوان عرضه کننده سرویسهای حمل و نقل جهانی و لجستیک و اقف هستیم که سرویسهای ما باید با شرایط زیر به مشتریان ارائه شوند :

  • ایمن
  • در شرایط کامل و مناسب
  • در زمان و محل مناسب
  • و منطبق با هر بودجه ای


  www.tehran-co.com