• ایران و اروپا

  iraneurope-co

  We don’t ask that you take any of this at face value. Give us a call, and put us to the test. Talk to the staff, request a rate. And if you like what you’ve heard to that point, let us handle one shipment. We are certain that you will be satisfied by the experience, and that you will join our rapidly growing list of repeat customers who rely on Iran Europe to be anchor of their logistics chain.

  We’ll help you negotiate the network, finding the safest and most cost-effective way of moving your goods between your loading dock and the point of import or export. Iran Europe International Transport has found it’s root to almost 19 years ago. This introduction can give a reasonable image of the company and at the same time to provide an overall perspective. During the past 19 years operations, Iran Europe Int’l transport Co. and it’s affiliated group companies, have become one of the most efficient organization in international and local transportation affairs of Iran, which is able to provide the relevant services in following fields:

  • Sea freight and global forwarding
  • area freight and global forwarding
  • trucking & rail transportation

   حمل و نقل بین الملی ایران و اروپا

  ما (حمل و نقل بین المللی ایران و اروپا ) نمی خواهیم که شما هریک از این ارزش های اسمی را بپذیرید. با ما تماس بگیرید و ما را مورد آزمایش قراردهید. با کارکنان صحبت کنید و درخواست نرخ نمایید. و اگر آنچه را که شنیده اید دوست داشتید ، به ما اجازه دهید که یک محموله ای را جابجا نماییم.

  ما مطمئن هستیم که شما با این تجربه راضی خواهید شد و به سرعت به لیست در حال رشد مشتریان تکراری ما که به زنجیره قانونی ایران اروپا اعتماد می کنند خواهید پیوست. ما به شما کمک خواهیم کرد که در شبکه مذاکره کنید و امن ترین و کم هزینه ترین راه انتقال کالاهای خود را بین اسکله بارگیری و نقطه واردات یا صادرات را پیداکنید.

  ریشه تأسیس شرکت حمل و نقل بین المللی ایران اروپا تقریبا 19 سال پیش است.

  این مقدمه می تواند یک تصویر مناسب از شرکت در همین زمان بدهد و یک دیدگاه کلی را فراهم نماید. در جریان عملیات 19 سال گذشته شرکت حمل و نقل بین المللی ایران اروپا و وابستگی آن به شرکت های گروه ، تبدیل به یکی از کارامدترین سازمانها در امور حمل نقل بین الملل و محلی ایران شده است که قادر به ارائه خدمات مرتبط با آن در زمینه های زیر می باشد:

  • حمل و نقل دریایی و حمل و نقل جهانی
  • حمل و نقل منطقه ای و حمل و نقل جهانی
  • حمل و نقل باری و ریلی 

  www.iraneurope-co.com