• کارگزاری شهر

  شرکت کارگزاری بانک شهردر سال ١٣٨٨ براساس مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار شروع به فعالیت نمود. براساس فرا خوان سازمان بورس اوراق بهادار به موجب بند ٢و٦ مادة ٧ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه ١٣٨٤و در اجراي بند ٥مصوبة شمارة ٥٠٩٥/ت 1386/3/2 مورخ 1386/3/2 هيأت محترم وزيران، در خصوص اعطای مجوز کارگزاری ، تقاضای تاسیس شرکت کارگزاری شهر به سازمان بورس ارسال گردید که نهایتا طی نامه شماره ٧٧٩٧١/١٢١ مورخ 1388/04/30 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مجوز تاسیس دریافت و در تاریخ 1388/05/4 تحت شماره ٣٥٣٤١٠ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید. و طی نامه شماره ٨١٩٤٢/١٢١مورخ88/6/7 مجوز فعالیت شرکت توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران برای فعالیت در بورس کالا صادر گردید .
   
  سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ ٦٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال منقسم به شصت میلیون سهم یکهزار ریالی می باشد که در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است .
   

  آخرین ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد

  ارتباط با ما

  دفتر مرکزی

  تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان بیستم نبش کوچه شهید اسعدی پلاک١ 

  تلفن ٥٩-٨٨٤٨١٦٥١ فکس ٨٨٤٨١٦٥٠ 

  بورس کالا

  تهران خیابان ولیعصر تقاطع طالقانی مجتمع نور طبقه٢ اداری واحد ١٤٠٢

  تلفن ٤٠-٨٨٢٢٨١٣٠ فکس ٦٦٧٣٢٣٨٦

  تالار اختصاصی

  تهران خیابان خالد اسلامبولی خیابان بیستم نبش کوچه شهید اسعدی پلاک١ 

  تلفن ٥٩-٨٨٤٨١٦٥١ فکس ٨٨٤٨١٦٥٠

  تالار حافظ

  خیابان حافظ شماره ٢٨٨ سازمان بورس و اوراق بهادر کارگزاری بانک شهر

  تلفن ٦٦٧٣٢١٨٨ فکس ٦٦٧٣٢٣٨٦ 

  کلیه اطلاعات مندرج در این صفحه با اجازه کارگزاری شهر می باشد.