• پلیمرهایی که می توان با بهبود و تغییراتی در آن از اثرات مطلوب آنها برای مبارزه با عفونتهای مقاوم به دارو ها استفاده کرد

   پلیمرهایی که می توان با بهبود و تغییراتی در آن از اثرات مطلوب آنها برای مبارزه با عفونتهای مقاوم به دارو ها استفاده کرد  ظهور میکروبهای مقاوم در برابر دارو عمده چالشی است  که این روزها دنیای پزشکی با آن مواجه است.
  گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2014 پیرامون مقاومت آنتی باکتریال ، از شیوع مرگ و میر های ناشی از عفونت های شایع و  جراحات جزئی در قرن 21 خبر می دهد در مواجهه با این تهدید، محققان در سراسر جهان در حال بررسی روشی برای پیدا کردن ترکیبات جدیدی هستندکه با آنتی میکروب های انتخابی ترکیب شوند.

  یی یان یانگ از موسسه مهندسی زیستی و فناوری نانو A*STAR در سنگاپور و همکاران در حال حاضر طیف وسیعی از مولکول های پلی کربنات بزرگ که آنتی باکتریال بالقوه هستند وآزمایش آنها برروی گلبولهای قرمز خون موشها با نتایج مثبتی همراه بوده است ، تولید کرده اند  که نشان دهنده آن است که این مواد در مورد انسان ها نیز می تواند به  طورمشابه  موثر واقع شود. به طور قطع،  محققان می توانند  با ایجاد تغییرات لازم در ترکیب مولکول های پلی کربنات، به محصولاتی با ویژگی های مورد نظر و کارا دست یابند.


  پلی کربنات آنتی باکتریال پلیمر هایی با زنجیره بلند هستندکه از اتصال  مولکول های مونومر کوچک ساخته شدند. هر مونومر شامل دو جزء است: یکی  هیدروفوب و جسمی  داخل غشای سلولی باکتری ها و قارچ ها  و دیگری یک گروه حامل بار مثبت است که به بار منفی در سطح سلولهای میکروبی جذب می شود.
  با بهبود دقیق توازن بین  هیدروفوب و هیدروفیل ترکیبات مونومرهای جدید، محققان قادر ند پلیمری که به سلولهای میکروبی پایبند و مختل غشای سلولی خود بودند،  که منجر به از بین رفتن سلول می شود ، را تولید کنند .

  پلی کربنات توسعه یافته توسط محققان ، ثابت کرده است در برابر انواع باکتری های مقاوم به داروها بسیار موثر است. مزیت مهم  این محصولات این  است که مولکول هایی زیست تخریب پذیر هستند، به این معنی که، پس استفاده  طور طبیعی از بین می روند. این ویژگی یک مزیت مهم نسبت به سایر گزینه های مصنوعی است که از بین نرفته  و باعث اثرات جانبی نامطلوب می شود. با استفاده از میکروسکوپ الکترونی ، محققان نشان دادند که مولکول ها ، با شکستن غشاء سلول میکروبی ، عمل می کنند

                                                                                      پلیمر زیست تخریب پذیر

  آنها باور دارند که نحوه عملکرد این مولکول ها احتمال اینکه میکروب ها برابر به پلی کربنات مقاوم شوند را کاهش می دهد .
  بر اساس  این تحقیق ، توانایی کشف ترکیبات محتلف داخل موتومر ها این امکان را به وجود می اورد که پیشرفتهای بیشتری در این زمینه داشته باشیم.
   یانگ : با کنترل با دقت ساختار و نسبت دو جزء به طور چشمگیری می توان با افزایش پلیمر های منتخب  طیف گسترده ای از میکروب های بیماری زا را تحت پوشش قرار داد.