پلیمرهای ترموپلاست

مطالب :

آرامید PI پلی آمید آروماتیکسلولوزیک های CA، CAB،CAP، CNاتیلن وینیل استات EVAفلئوروپلاستیک ها PTFE FEPنایلون ها (پلی آمید)PEEK (پلی آریل اترکتون)پلی بوتن-1 (PB-1)پلی کربنات PCپلی استال ها POMپلی استرها (ترموپلاستیک) PETFP، PBT، PETپلی اتیلن (چگالی بالا)HDPEپلی اتیلن (چگالی پایین) LDPE,LLDPEپلی پروپیلن (PP)پلی فنیلن اکسید PPOپلی فنیلن سولفید PPSالاستومرهای ترموپلاست TPE و TPRپلی پروپیلن بسط داده شده EPPپلی استایرن (استفاده عمومی) GPPSپلی استایرن HIPSپلی متیلن پنتن PMPپلی وینیل کلراید PVCاستایرن آکریلونیتریل (SAN) و آکریلونیتریل استایرن آکریلات (ASA)پلیمرهای ترموپلاستآکریلونیتریل بوتا دی ان استایرن (ABS) و دیگر مواد استایرنی اختصاصی
بازگشت به لیست مقالات تخصصی