قیمت لحظه ای طلا

قیمت لحظه ای سکه

عنوان قیمت تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 44,290,000 500,000 (1.14%) 43,490,000 44,290,000 ۱۵:۴۵ چارت
امامی 44,660,000 450,000 (1.02%) 43,820,000 44,890,000 ۱۷:۰۷ چارت
نیم 23,490,000 300,000 (1.28%) 23,390,000 23,490,000 ۱۴:۱۰ چارت
ربع 10,590,000 0 (0%) 10,590,000 10,600,000 ۹ دی چارت
گرمی 9,100,000 0 (0%) 9,000,000 9,100,000 ۱۴:۱۰ چارت