قیمت لحظه ای طلا

قیمت لحظه ای سکه

عنوان قیمت تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 61,800,000 1,300,000 (2.15%) 61,200,000 61,800,000 ۱۵:۳۰ چارت
امامی 64,130,000 1,780,000 (2.85%) 62,320,000 64,150,000 ۲۰:۰۰ چارت
نیم 30,900,000 0 (0%) 30,900,000 30,900,000 ۶ فروردین چارت
ربع 10,590,000 0 (0%) 10,590,000 10,600,000 ۹ دی چارت
گرمی 9,800,000 0 (0%) 9,700,000 9,800,000 ۲۷ اسفند چارت