قیمت لحظه ای طلا

قیمت لحظه ای سکه

عنوان قیمت تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 44,040,000 700,000 (1.59%) 44,040,000 44,040,000 ۱۱:۰۳ چارت
امامی 46,300,000 30,000 (0.06%) 46,120,000 46,430,000 ۱۴:۵۸ چارت
نیم 23,780,000 300,000 (1.26%) 23,780,000 23,780,000 ۱۱:۰۳ چارت
ربع 10,590,000 0 (0%) 10,590,000 10,600,000 ۹ دی چارت
گرمی 10,090,000 10,000 (0.1%) 10,090,000 10,090,000 ۱۱:۰۳ چارت