قیمت لحظه ای طلا

قیمت لحظه ای سکه

عنوان قیمت تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 39,590,000 0 (0%) 39,590,000 39,840,000 ۲۱ مهر چارت
امامی 39,620,000 0 (0%) 39,550,000 39,830,000 ۲۱ مهر چارت
نیم 20,270,000 0 (0%) 20,270,000 20,270,000 ۲۱ مهر چارت
ربع 10,590,000 0 (0%) 10,590,000 10,600,000 ۹ دی چارت
گرمی 8,490,000 0 (0%) 8,490,000 8,490,000 ۲۱ مهر چارت