قیمت لحظه ای طلا

قیمت لحظه ای سکه

عنوان قیمت تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
بهار آزادی 45,950,000 500,000 (1.09%) 45,950,000 46,250,000 ۱۳:۰۶ چارت
امامی 47,380,000 130,000 (0.28%) 47,240,000 47,650,000 ۱۵:۳۰ چارت
نیم 26,280,000 0 (0%) 26,280,000 26,480,000 ۱۳:۰۶ چارت
ربع 10,590,000 0 (0%) 10,590,000 10,600,000 ۹ دی چارت
گرمی 9,380,000 10,000 (0.11%) 9,380,000 9,380,000 ۱۱:۰۹ چارت