اخبار

 • بارش ها ۱۲۳ درصد رشد کرد

  نسبت به سال آبی گذشته؛

  حجم بارش‌های فصل پاییز و زمستان کشور از ابتدای سال آبی ۹۸-۹۷ (اول مهرماه) تاکنون به ۲۰۰.۹ میلی‌متر رسید که در مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر از ۱۳۷.۷ میلی‌متر افزایش داشته است.

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، بر اساس آمار بارندگی تجمعی حوضه‌های آبریز درجه یک کشور، میزان بارندگی‌ها طی مدت مشابه سال آبی ۹۷-۹۶ در این حوضه‌ها ۹۰ میلی‌متر گزارش شده است.

  این میزان بارش، از سال آبی گذشته ۱۲۳ درصد بیشتر شده و نسبت به میانگین بلندمدت ۵۰ ساله از ۲۵ درصد و در مقایسه با میانگین ۱۱ ساله اخیر (از سال آبی ۸۷-۸۶ تا سال آبی ۹۷-۹۶) از ۴۶ درصد رشد برخوردار بوده است. در آمار بارش تجمعی از اول مهرماه تا ۱۹ اسفندماه، نسبت به میانگین ۵۰ ساله ۱۶۰.۶ میلی‌متر افزایش مشاهده می‌شود.

  بر اساس این گزارش، حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان با ۳۵۴.۳ میلی‌متر بارش و حوضه آبریز مرزی شرق با ۵۹.۸ میلی‌متر به ترتیب از بیشترین و کمترین میزان بارندگی حوضه‌های آبریز درجه یک برخوردار بوده‌اند.

  بر همین اساس، میزان بارندگی سال آبی جاری در حوضه مرزی شرق ۷ درصد کمتر از متوسط بلندمدت ۵۰ ساله و ۱۲ درصد بیشتر از متوسط ۱۱ سال اخیر گزارش شده است.