اخبار

  • حکم قطعی افزایش حقوق کارمندان اعلام شد

    عضو هیئت رئیسه مجلس:

    یوسف نزاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با شبکه خبر گفت: دولت موظف به اجرای حکم قانونی است که در مجلس تصویب شده است و هیچ حکم دیگری در این خصوص قابل قبول نیست.

    دریافت 5 MB