اخبار

 • سه استان امروز در مصرف برق کارت قرمز گرفتند

  مطابق پهنه بندی مصرف

  پهنه بندی مصرف برق کشور طی روزجاری ازقرارگرفتن استان سمنان وکلانشهرهای مشهد وشیرازدرمحدوده قرمز مصرف ولزوم کاهش ۱۰درصدی مصرف برق این مناطق درجهت حفظ پایداری شبکه حکایت دارد.

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، نقشه پهنه بندی مصرف روزانه برق کشور در روزسه شنبه ۱۸ تیر سال جاری، حاکی ازقرار داشتن استان سمنان و کلانشهرهای مشهد وشیراز درمحدوده قرمزمصرف ولزوم کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق دراین مناطق است.

  برپایه این گزارش وضعیت مصرف برق در ۱۲ استان کشور که عمدتاً درمناطق شمالی قراردارند، متعادل گزارش شده و این استان‌ها درمحدوده سبز قراردارند وبا توجه به قرارگرفتن سایر استان‌ها در محدوده زرد، رعایت الگوی کاهش ۵ درصدی مصرف برق جهت حفظ پایداری شبکه دراین استان‌ها ضروری اعلام شده است.

  گفتنی است پیک روزانه شبکه ازساعت ۱۲ تا ۱۶ اعلام شده ومشترکان می‌توانند با انتقال مصارف به ساعات پایانی شب یا اوایل صبح نقش به سزایی درکاهش مصرف وپایداری شبکه ایفا کنند.

  استفاده از نورطبیعی روز درساختمان ها، استفاده از دورکند کولرهای آبی، تنظیم کولرهای گازی روی ۲۴ درجه و استفاده نکردن همزمان وسایل برقی وانتقال مصارف لوازم برقی پرمصرف همچون ماشین ظرفشویی، جاروبرقی، اتو و لباسشویی به ساعات غیرپیک ازجمله راهکارهای ساده کاهش ۱۰ درصدی مصرف خانوارها در ساعات اوج بار شبکه عنوان شده است.