اخبار

  • دیدار خصوصی با وزیر نفت عربستان نداشتم

    زنگنه در حاشیه جلسه دولت:

    وزیر نفت گفت: هیچ دیدار خصوصی با وزیر نفت عربستان نداشتم و فقط احوال‌پرسی کردیم و اما حدود ۷، ۸ ساعت در جلسه اوپک با هم دعوا کردیم.

    به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص دیدارش با وزیر نفت عربستان در حاشیه اجلاس اوپک گفت: هیچ دیدار خصوصی با وزیر نفت عربستان نداشتم و فقط احوال پرسی کردیم.

    وی افزود: فقط حدود ۷، ۸ ساعت در جلسه اوپک با وزیر نفت عربستان دعوا کردیم.