اخبار

  • بازدید رئیس کل بانک مرکزی از «اتاق معاملات» عملیات بازار باز

    بانک مرکزی اعلام کرد:

    رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیأت عامل این بانک، از «اتاق معاملات» اداره عملیات بازار باز، بازدید کردند.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، باتوجه به مصوبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۸ شورای پول و اعتبار مبنی بر موافقت با انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه، اقدامات ساختاری و اجرایی آن صورت پذیرفت و امروز، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی و اعضای هیات عامل از «اتاق معاملات» اداره عملیات بازار باز، بازدید کردند.

    بر این اساس با شروع به کار اتاق معاملات، زمینه‌های اجرایی عملیات بازار باز در راستای تقویت و تکمیل سیاست‌های پولی و اعتباری فراهم می شود.