اخبار

  • گاز رسانی به مناطق زلزله زده ادامه دارد

    سخنگوی شرکت ملی گاز ایران خبر داد:

    سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: گازرسانی به مناطق زلزله زده ادامه داشته و تنها گاز یک روستا به دلیل تخریب بالا و رعایت نکات ایمنی، قطع شده که به زودی و پس از حصول اطمینان، برطرف می شود.

    محمد عسگری، سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت گاز رسانی به مناطق زلزله زده گفت: تاکنون مشکلی در گازرسانی به این مناطق وجود نداشته؛ این در حالی است که تنها در ابتدای کار چند علمک گاز به طور محدود شکسته شده بود که همکاران ما مشکل را حل کردند و اکنون مشکلی در این زمینه نیست.

    وی افزود: تنها در یک روستا به علت تخریب بالا و برای رعایت مسائل ایمنی به طور خودخواسته قطع گاز داده ایم که در حال بررسی است و در صورت اطمینان از امنیت و  ایمنی منطقه، امکان گاز رسانی به این روستا نیز فراهم است.