اخبار

  • چگونه خودروی را خود گازسوز کنیم

    سوخت سی.ان.جی به عنوان سوختی ارزان و پاک می تواند جایگزین مناسبی برای بنزین باشد، اما برای اینکه به جمع دارندگان خودروی دوگانه‌سوز بپیوندید، چه مراحلی را باید طی کنید؟

    دریافت 13 MB