اخبار

 • مصوبه تعیین مقررات نسبت مالکانه در شورای پول و اعتبار ابلاغ شد

  از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

  مصوبه تعیین مقررات نسبت مالکانه در شورای پول و اعتبار با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات به بخش‌های زیادی از بنگاه‌های تولیدی ابلاغ شد.

  به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران با هدف رفع موانع اعطای تسهیلات به بخش‌های زیادی از بنگاه‌های تولیدی، مقرر کرد دستورالعمل نسبت مالکانه متناسب با نوع فعالیت با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.

  با تصویب دولت در جلسه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸، دستورالعمل نسبت مالکانه موضوع بند (ج) تصمیم نامه یادشده، با رعایت سقف ۱۵ درصد و متناسب با نوع فعالیت به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

  هم‌چنین، جزء‌های (۳) و (۴) بند (ج) تصمیم نامه شماره ۸۴۵۷۰/ ۵۰۵۸۲ مورخ ۲۶ مهر ۱۳۹۳ حذف می‌شوند.