اخبار

  • اختصاص اعتبار برای تامین آب شرب شهرهای بابل و بابلسر از سد البرز

    هیئت وزیران با اختصاص اعتبار برای تأمین آب شرب شهرهای بابل و بابلسر از طریق سد البرز موافقت کرد.

    به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، هیئت وزیران با اختصاص اعتبار برای تأمین آب شرب شهرهای بابل و بابلسر از طریق سد البرز موافقت کرد.

    با تصویب هیئت وزیران در جلسه امروز که به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای اجرای اقدامات پیشگیرانه به جهت تأمین آب شرب شهرهای بابل و بابلسر از طریق سد البرز و لزوم تکمیل تصفیه‌خانه‌های اضطراری شهرهای مذکور به منظور افزایش کیفیت و کاهش کدورت آب شرب، اختصاص می‌یابد.