اخبار

  • واگذاری طرح GTP/GTO and chains اسلام آباد غرب به بخش خصوصی    به گزارش خبرنگار شانا، با هدف اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در باره سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصل ٤٤ قانون اساسی و همچنین به منظور جلوگیری از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده، وزارت نفت در نظر دارد طرح GTP/GTO and chains اسلام آباد غرب را که در قالب یک پروژه در منطقه اسلام آباد غرب اجرا خواهد شد، به شرکتهای واجد شرایط بخش خصوصی واگذار کند.

    این فراخوان با رعایت مفاد جز ٤ از بند پ ماده ٣ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوبه ١٩ اردیبهشت ١٣٩١ مجلس شورای اسلامی که صدور مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری برای اشخاص واجد شرایط بخشهای غیر دولتی در عملیات پایین دستی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی را از وظایف وزارت نفت تعیین کرده، داده شده است.

    همه سرمایه گذاران و متقاضیان علاقه مند که دارای توانایی فنی، مالی و مدیریتی لازم هستند، می توانند برای دریافت دستورعمل و شرایط شرکت در طرح GTP/GTO and chains اسلام آباد غرب به معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت (اداره کل اجرای سیاستهای اصل ٤٤ و برنامه ریزی صنایع پایین دستی) مراجعه کنند.

    نحوه شرکت در این فراخوان در اطلاعیه های بعدی اعلام می شود.