اخبار

  • اطلاعیه جدیددرباره حذف یارانه پُردرآمدها/ایجادسامانه ثبت اعتراضات    به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه درخصوص افرادی که یارانه آنها حذف شده، آمده است: به اطلاع می رساند به منظور دسترسی آسان‌تر، سامانه اینترنتی راه اندازی شده است که افراد می توانند در آن سامانه درخواست خود را جهت رسیدگی ثبت کنند.

    همچنین متقاضیان فقط به سامانه ای که اعلام خواهد شد، می توانند مراجعه کنند.

    لازم به ذکر است، آدرس این سامانه و چگونگی انجام کار از رسانه های عمومی به اطلاع رسانده خواهد شد.