اخبار

  • کیفیت فرکانس شبکه برق کشور استاندارد جهانی دارد

    مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران:

    مدیر عامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: فرکانس شبکه برق از نظر کیفیت کاملاً استانداردهای جهانی را دارد و از نظر ذخیره گردانی می توانیم فرکانس را در وضعیت مطلوب نگه داریم.

    به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، داود فرخزاد، با بیان اینکه در زمینه ولتاژ نیز در اکثر مناطق کشور شبکه انتقال برق قوی است و محدودیت ولتاژی نداریم، گفت: در بخشهایی از شمال کشور با به مدار آمدن نیروگاه کاسپین و سایر نیروگاه ها ولتاژ بهبود پیدا می کند. پیگیر ساخت و تکمیل نیروگاه هایی هستیم تا براساس برنامه به مدار آورده شود وبا کمک آنها مدیریت مصرف گسترده ای تا ظرفیت ۳ هزار مگاوات در تابستان سال آینده بدون لطمه وارد شدن به آسایش مشترکان انجام شود.

    وی ادامه داد: ۵ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و ۶۰۰ مگاوات نیروگاه تجدید پذیر و ۱۸۰ هزار مگاوات نیروگاه آبی نیز قرار است تا قبل از تابستان سال آینده به مدار بیاید تا پیک تابستان ۹۸ را بدون محدودیت سپری کنیم.  امیدواریم دستگاه های مختلف به خصوص نظام بانکی با توجه به تأمین ارز ؛قطعاتی که لازم داریم به ما کمک کند که خطوط انتقال احداث نیروگاه ها و پست ها را با موفقیت پشت بگذاریم.