اخبار

  • بیمه مرکزی آیین نامه اعطای نمایندگی فروش بیمه زندگی را ابلاغ کرد

    بیمه مرکزی آیین نامه نحوه اعطای نمایندگی فروش بیمه های زندگی مصوب شورای عالی بیمه را به شرکت های بیمه گر ابلاغ کرد.

    به گزارش خبرنگار مهر، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه نحوه اعطای نمایندگی فروش بیمه های زندگی را که در نشست ۸ مهر ماه امسال در شورای عالی بیمه به تصویب رسیده بود را به ۲۴ شرکت بیمه گر ابلاغ کرد.

    از مواد مهم این آیین نامه می توان به «حداکثر ۳ ساله بودن مدت قرارداد اولیه و امکان تمدید قرارداد نمایندگی فروش پس از اتمام دوره اول»، «ممنوعیت داشتن همزمان بیش از یک نمایندگی فروش بیمه زندگی از شرکت های مختلف بیمه ای» و «تعیین سقف حداکثر ۷۰ درصدی برای کارمزد نمایندگی فروش بیمه زندگی نسبت به ارقام کارمزد مقرر در آیین نامه کارمزد نمایندگی رسمی بیمه مصوب شورای عالی بیمه» اشاره کرد.

    متن کامل آیین نامه مذکور را از اینجا قابل دسترسی است.