آیا با تغییر بازار سنتی مواد پلاستیک به سمت مدرن شدن و شفافیت موافقید؟

گزينه‌هاتعداد
بله، موافقم 42
خیر، موافق نیستم 0
مجموع نظرات: 42